contact

Leading Change in Times of Uncertainty

Registratie | Seminars List & Registrations

Doelgroep
Midden en senior managers die geïnteresseerd zijn in het effectief aansturen van verandering in situaties die onduidelijk zijn door bijvoorbeeld weinig zicht op de samenstelling van het toekomstige team, de structuur of een nog niet helder gedefinieerde manier van werken, herstructureringen, reorganisaties, samenvoeging van entiteiten, acquisities of sluiting van afdelingen.

Praktische informatie

Voor data, taal en locatie: hier klikken

Context

Van 1990 tot 2010, in een wereld van toenemende versnelling, zijn bedrijven terechtgekomen in een situatie van permanente verandering. Leiders, managers en werknemers moeten omgaan met herstructureringen en veranderingen van cultuur waarbij hen weinig tijd reste om te recupereren en opnieuw aansluiting te vinden.  Deze workshop wil managers en leiders tools aanreiken die hen zullen helpen in deze nieuwe tijden van grote onzekerheid, tijden waarbij een hoge veerkracht noodzakelijk is.   Bijvoorbeeld zeer complexe veranderings trajecten, nieuwe organisatie samenstellingen die onduidelijk zijn, tijden van herhaalde enkaar snel opvolgende veranderingen of zelfs het uitzicht op een sluiting.

Objectieven

Op het einde van dit programma hebben de deelnemers een toolbox ontvangen met betrekken tot het volgende:

Verschillende verander situaties in tijden van onzekerheid en de impact hiervan begrijpen op het moraal en de betrokkenheid van de werknemers.

De principes begrijpen van een efficiënte verandermanagement aanpak, ongeacht de oorsprong met de bedoeling de veerkracht van de werknemers te verhogen.

Begrijpen hoe mensen zich aanpassen aan verandering en hoe de betrokkenheid van de mensen te behouden door hen te helpen bij het loslaten van het oude en ondertussen het nieuwe te bevatten, zelfs al is het nog niet helemaal helder.

Antwoorden gekregen en ervaringen uitgewisseld over de volgende vragen:

Hoe manage je stress en onduidelijkheid tijdens tijden van verandering?

Hoe ga je om met cultuur gedreven aanvaringen?

Stappen die je moet volgen in het geval van een samengaan of acquisitie en de veranderingen die daaruit voortvloeien?

Hoe kan je anticiperen en omgaan met transities die veel ruimte laten voor onzekerheid met de bedoeling reeds op voorhand de veerkracht te bevorderen.

Hoe geef je leiding tijdens de mogelijke aankondiging van de sluiting (van een afdeling)?

Methoden

Een afwisseling van theoretische presentaties, bestaande "case-studies", situaties aangebracht door de deelnemers, probleem oplossingsoefeningen in deelgroepen, uitwisselen van "best-practices", gebruik van het « 4E » model (empatie, betrokkenheid, energie, handhaving)

Facilitator

Marc De Leeuw (zie "Associates" in de linker kolom van onze website)